Kvapni kortelė Maži stebuklai

 • Kvapni kortelė Maži stebuklai

  Kaina 6.40 
  Šią prekę turime sandėlyje.
  Į krepšelį 
  Gamintojas
  Grafus
 • Sudėtis: Raudonosios vynuogės, obuoliai , ambra

  Medžiaga: ąžuolo lukštas

  Kvpia iki: 4-5 savaičių.

  NAUDOJIMAS: ąžuolo lukšto aromatinė kortelė skirta naudoti patalpose, spintoje, autombilyje ir pan.

  SAUGUMO INFORMACIJA:

  Sudėtyje yra: benzilbenzoatas; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onas; 2-etil-3-hidroksi-4-pironas; heksilsalicilatas; citronelolis; geraniolis; pentilsalicilatas; [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-heksahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7- metanazulen-5 –il)etan-1-onas.


  ATSARGIAI. Kenksminga prarijus. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.Saugoti, kad nepatektų į aplinką.Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.Išskalauti burną.PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu ir muilu.Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.Surinkti ištekėjusią medžiagą.Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.   

  Svoris: 35g.

 • Naujienlaiškio prenumerata

  Informacija

  Naujienlaiškio prenumerata

  Prenumeruoti